– Các trương trình ưu đãi cho lãnh đạo cấp cao: ưu tiên làm thủ tục, miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia, miễn phí hành lý ký gửi – bộ gold, miễn phí chọn chỗ ngồi trên…. – Thẻ ưu đãi cho quản lý: ưu tiên làm thủ tục, miễn phí chọn chỗ

– Các trương trình ưu đãi cho lãnh đạo cấp cao: ưu tiên làm thủ tục, miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia, miễn phí hành lý ký gửi – bộ gold, miễn phí chọn chỗ ngồi trên….

– Thẻ ưu đãi cho quản lý: ưu tiên làm thủ tục, miễn phí chọn chỗ ngồi tại quầy làm thủ tục

– Tặng thưởng vé máy bay miễn cước trong nước và quốc tế dựa trên doanh số mua vé theo từng quý tổng kết.