Giá đặc biệt đi Châu Âu
Hành trình Giá vé khứ hồi (USD)
Hà Nội – London/Frankfurt 500 USD – Hạng phổ thông

1250 USD- Hạng đặc biệt

Hà Nội – Pari/ Các thành phố Châu Âu  500 USD – Hạng phổ thông

1400 USD- Hạng đặc biệt

Thời gian xuất vé 21/07/2015 – 31/08/2015
Thời gian khởi hành
Hà Nội – London/Frankfurt: 05/08/2015 đến 06/09/2015

Hà Nội – Paris/ Châu Âu: 05/08/2015 đến 06/09/2015

Hạng phổ thông: 07/09/2015 đến 31/12/2015

Thời gian dừng tối đa 03 tháng

Ghi chú:

– Giá vé chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, phụ thu

– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

– Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với AVAIGO.VN