1. Các thành phố Indonesia : Từ 200 USD

2. Các thành phố của Ấn độ : Từ 250 USD