Hành trình xuất phát từ TP Hồ Chí Minh – Chưa bao gồm TAX & FEE
Thời hạn bán vé: 07/09/2015 – 24/09/2015 | Thời gian bay: 15/09/2015 – 04/02/2016

Paris, Brusel Xuất phát từ: HCM 400USD
Đặt vé >
Copenhagen, Munich Xuất phát từ:HCM 450USD
Đặt vé >
Amsterdam, Frankfurt, Geneva Xuất phát từ: HCM 450USD
Đặt vé >
Manchester, Rome, London Xuất phát từ: HCM 480USD
Đặt vé >
Marid Xuất phát từ: HCM 570USD
Đặt vé >
Stockholm Xuất phát từ: HCM 630USD
Đặt vé >
Newyork Xuất phát từ:HCM 780USD
Đặt vé >
Washington Xuất phát từ: HCM 870USD
Đặt vé >
Chicago Xuất phát từ: HCM 710USD
Đặt vé >
Houston Xuất phát từ: HCM 630USD
Đặt vé >
Warsaw Xuất phát từ: HCM 680USD
Đặt vé >
Vé máy bay | Vé máy bay giá rẻ | Liên hệ
Tổng đài: (04) 38252684
T2-T6 08:00-20:00 | T7 08:30-16:00 | CN 8:30-16:00