Chỉ từ 69USD
HÀNH TRÌNH
GIÁ KHỨ HỒI
HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ (Hạng phổ thông)
69 USD
Thời gian xuất vé

01/04/2015 – 31/08/2015

Thời gian khởi hành
01/04/2015 – 31/08/2015
Thời gian dừng tối đa
03 Tháng
Đặt chỗ, xuất vé Chỗ phải được xác nhận trên toàn bộ hành trình.

Thay đổi đặt chỗ/hành trình

/hoàn vé

Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USD
Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50 USD

Ghi chú:

– Giá vé chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, phụ thu

– Vé có điều kiện kèm theo. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng

– Truy cập website để biết thông tin chi tiết: www.avaigo.vn