Thời gian mua vé từ 12/08/2015 đến 26/08/2015

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI ĐẾN CÁC ĐIỂM

kmmt1kmmt2

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

kmmt3kmmt5

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

kmmt6

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀNH TRÌNH KHÁC

kmmt7kmmt8kmmt9kmmt10

GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á

kmmt11kmmt12kmmt13

GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG BẮC Á

kmmt14kmmt15kmmt16kmmt17

GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN CHÂU ÂU, ÚC

kmmt18kmmt19

Lưu ý:

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

Tham khảo tại website www.avaigo.vn