Với cổng thanh toán OnePAY Quý khách có thể thanh toán qua ngay sau khi có “mã đặt chỗ”  với việc giao dịch được đảm bảo an toàn tuyệt đối .

Untitled

Lưu ý: Khi Quý khách có thể thanh toán sau với điều kiện Quý khách đã đăng ký thành viên trên website AVAIGO.VN